Organisatie

logo olle witte schoule

Om een structuur te realiseren binnen de stichting is er een bestuur gevormd. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Gezamenlijk proberen zij alle belangen van bewoners en de ouders/verzorgers te bundelen en dit over te brengen naar het team, welke de zorg aan de deelnemers realiseert.

Zowel voor het wonen als de dagbesteding is de stichting een erkend werk- en leerbedrijf.

Het bestuur en het team wordt verder ondersteund door vrijwilligers. Het bestuur organiseert met regelmaat vergaderingen om wensen/ideeën etc. van ouders/verzorgers en bewoners gezamenlijk te bespreken.

Zij vertalen dit naar een uitvoerbare werkwijze voor de leiding en het team. Er heerst dus een structuur van korte lijnen binnen de organisatie.

Zowel in het wonen als in de dagbesteding wordt er gewerkt met zorgplannen, zodat er zorg op maat geleverd kan worden.

Visie

Het complex is ondanks de grootte toch kleinschalig van aard. De huiselijke situatie is goed nagebootst. De gezellige algemene ruimtes bieden ons deze mogelijkheid.
Zowel de bewoners als het personeel hebben een plezierig gevoel hierbij.
Vooral de gemoedelijkheid tussen alle bewoners en het personeel is een goede basis.

Daarnaast heeft een ieder door zijn/haar eigen appartement de mogelijkheid om een poosje alleen te zijn en ook voldoende privacy te hebben.

Stichting Woonzorg Bellingwedde is een ouderinitiatief waar ouders/verzorgers nauw betrokken zijn bij het wel en wee van de deelnemer.

Gezelligheid is een belangrijk onderdeel binnen de zorgverlening aan deelnemers.
De deelnemers moeten tijdens hun aanwezigheid binnen de dagbesteding en ook tijdens het wonen een gevoel van veiligheid, geborgenheid en wederzijdse waardering ervaren.

Op de dagbesteding kunnen deelnemers soepel switchen naar een andere groep of activiteit, om spelenderwijs te ervaren, wat andere mogelijkheden en ontwikkelingen
voor hen kunnen betekenen.
Belangrijk is dat naast het verder ontwikkelen, plezier voorop staat.

Er wordt aandacht geschonken aan psychische, lichamelijke en sociale ontwikkeling.
De zelfredzaamheid van de deelnemers krijgt speciale aandacht.
In de gemeente Westerwolde ( i.o.) hanteert men de filosofie van Cittaslow

Goed Leven betekent: kunnen genieten van de faciliteiten, diensten en voorzieningen die het leven voor de inwoners gemakkelijk en plezierig maken.

Slow leven houdt in: je langzaam haasten, ‘festina lente’, zoals men vroeger zei in het Latijn.
Dagelijks op zoek zijn naar een bewuster leven in de moderne tijd, met andere woorden
op zoek naar het beste uit het verleden, om daar dankzij het beste van de hedendaagse
en toekomstige mogelijkheden van te genieten.
Dit alles zal resulteren in technologische mogelijkheden, moderne oplossingen op het gebied van communicatie, transport, inkomen, productie en verkoop.

De stichting is supporter van Cittaslow geworden.

logo cittaslow

Gewone leefstijl

Het leven in en het besturen van een Cittaslow is in feite een bepaalde manier om
er een gewone levensstijl op na te houden in plaats van de hedendaagse trend te volgen.

En dan is uiteraard de bedoeling: minder hectisch, minder productiegericht en minder snel.

Financiën

De stichting is geen woningbouwvereniging die winst moet maken door het verhuren van woningen. Er wordt geen automatische (maximale) huurverhoging toegepast.

De huur voor het wonen blijft binnen de huursubsidie norm.
De zorg wordt bekostigd uit een PGB budget.
De stichting verleent hulp bij het aanvragen van een PGB.

tuin
DSC_0006