De versoepeling van de bezoekregeling en verruiming dagbesteding per 1 juli 2020.

Nadat de overheid de versoepeling van maatregelen rondom bezoekregeling en dagbesteding had aangekondigd, is binnen de stichting OWS een zorgvuldige afweging gemaakt over verdere realisering daarvan.

Op advies van R.I.V.M en ons kabinet en na bestuurlijk overleg met de hoofden, zijn de uitgangspunten voor verdere versoepeling geformuleerd. Daarbij staat voorop dat voor iedere cliënt afspraken op maat gemaakt kunnen worden, in samenspraak tussen het hoofd en het team, de cliënt, u als ouders/verwanten

We zetten hiermee weer een stap naar ‘het nieuwe normaal’. Daarbij beseffen we ook dat dit nog niet het ‘normaal’ is van voor de corona-crisis. Het is voor u en voor uw kind/verwant een nare periode geweest waarin u elkaar zeer beperkt hebt kunnen ontmoeten, laat staan een knuffel geven. Een onnatuurlijke wijze van omgaan met elkaar.

Met de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en vanuit onze brancheorganisatie, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hebben we gemeend dat de bezoekregeling nu verder kan worden versoepeld en dat er weer gekeken kan worden naar de oude vorm van dagbesteding.

Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden om te logeren of op bezoek te gaan.

Logeren is weer mogelijk vanaf 1 juli. U kunt hiervoor contact opnemen met de woonvorm om samen te kijken naar wat er mogelijk is in uw situatie.

Daarbij staat altijd voorop dat de standaard richtlijnen in acht genomen moeten worden, zoals die voor iedereen in Nederland gelden. We beseffen daarbij dat het houden van 1,5 meter afstand van elkaar in veel gevallen lastig is. We gaan ervan uit dat u hiermee naar eer en geweten omgaat. Het gaat om uw gezondheid, die van uw kind/verwant en die van de medewerkers.

Belangrijkste veranderingen voor het bezoek

Bij bezoek in de woonworm dient zoveel als mogelijk 1,5 m. afstand bewaard te worden.

Per cliënt mogen daarom maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen.

Het bezoek is niet beperkt tot vaste bezoekers.

Bezoekers hoeven van tevoren geen afspraak te maken.

Bezoekers kunnen meerdere keren per week op bezoek komen.

Er zijn geen afspraken over de duur van het bezoek.  

Dat betekent dat bezoek na desinfectie van de handen via de hoofdingang door kan lopen naar de kamer van de cliënt.

Het bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt of buiten, er mag geen gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes en van de binnentuinen.

Vermijd zoveel mogelijk tijdens het bezoek contact met andere bewoners en hun familie.

Als u buiten het hoofdgebouw bent, op het terras, houd dan de 1,5 m norm ook in acht. Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij/zij de bezoekerslijst invult die bij de cliënt op de kamer ligt. Het is en blijft erg belangrijk dat we weten wie wanneer op bezoek is geweest, omdat alleen op deze manier achterhaald kan worden wie gewaarschuwd moet worden als zich een besmetting voordoet.

Hanteer in het contact met uw naaste indien mogelijk een veilige afstand. Als dit niet kan, omdat nabijheid nodig is in verband met verzorgende handelingen, of omdat uw naaste de nabijheid vanuit emotionele redenen nodig heeft, is het houden van afstand niet noodzakelijk. Wel is het goed dat het aantal mensen dat de nabijheid biedt beperkt wordt tot 1, max 2 personen.

Belangrijke regel is: Geen bezoek als u of een van uw huisgenoten (milde) klachten heeft!

We hopen dat u samen met de teams van de Woonzorg en Dagbesteding tot een goede invulling komt. Waarbij zowel de fysieke als de psychische gezondheid van iedereen voorop staat. Daar dragen we met elkaar de verantwoordelijkheid voor.

Na 1 juli de dagbesteding weer zijn normale activiteiten hervat, weliswaar met inachtneming van de 1,5 m. norm.

Bij het vervoer naar de dagbesteding mogen meerdere personen weer tegelijk vervoerd worden zonder dat er 1,5 m afstand moet worden gehouden.

Aangezien dit geen openbaar vervoer betreft hoeven de deelnemers dan geen mondkapje te dragen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Dagbesteding na 2 juni hervat

Per 2 juni a.s. zal voor iedereen de dagbesteding weer mogelijk zijn. (1 juni is 2e Pinksterdag).

Hoe gaan wij dit doen?

Vanaf 2 juni zullen wij op een 2e locatie (Het Trefpunt) dagbesteding aan gaan bieden aan de cliënten die op dit moment thuis zitten. Het Trefpunt bevindt zich op +/- 50 meter van `d Olle Witte Schoule.  

Zoals wij het nu voor ogen hebben zal deze locatie tot 1 juli gebruikt worden en zullen we de groep hierna weer samenvoegen en dagbesteding op 1 locatie aan gaan bieden.

Wel moet vermeld worden dat wij handelen volgens de richtlijnen opgesteld in de “Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg” van het VGN. Mochten er in de tussenliggende periode veranderingen in deze richtlijnen komen dan wordt u hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Vanwaar een 2e locatie?

Wij vinden de veiligheid van eenieder zeer belangrijk. Om deze zo goed mogelijk te waarborgen hebben wij gekozen om de maand juni te gebruiken waarbij we de dagbesteding nog gescheiden willen aanbieden. Na deze periode zullen wij gaan evalueren en ook kijken welke richtlijnen het kabinet in zake “kleinschalige woonvormen” en dagbesteding geeft.

Mogelijk kunnen we daarna dan weer dagbesteding voor iedereen op 1 locatie aanbieden.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Bezoekregeling vanaf 25 mei

Op 19 Mei heeft het Kabinet zijn plannen kenbaar gemaakt over het afschalen van de Corona maatregelen.

Het bestuur en leidinggevenden hebben hierover vergaderd en hebben de volgende afspraken gemaakt:

Vanaf 25 Mei is bezoek onder voorwaarden weer mogelijk:

  • Bezoek is op afspraak. Zoek vooraf contact met de begeleiding over het tijdstip en/of de afspraak door kan gaan. (Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment). Om zo min mogelijk contactmomenten op de woonvorm te hebben heeft het onze voorkeur om dit bezoek doordeweeks tussen 09.30 en 14.00 te plannen. In overleg zijn ook andere tijden mogelijk.
  • Bezoek mag 1 à 2 x per week plaatsvinden (max. 1 uur per bezoek) door 2 vaste bezoekers. Dit meldt u bij de begeleiding, zodat zij dit kunnen vastleggen.
  • Indien bezoekers klachten (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling of koorts) hebben, dan komen ze niet op bezoek en melden ze zich eerst bij de GGD voor een test. Na een negatieve testuitslag kan men op bezoek komen. Na een positieve uitslag vindt geen bezoek/logeren/huisbezoek plaats tot het einde van de quarantaineperiode voor het hele huishouden.
  • Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels van het RIVM (zie ook het eerdere bericht hierboven): handen wassen/desinfecteren en 1,5 meter afstand voor de cliënten waarbij dit mogelijk is.
  • Bezoek vindt plaats in het appartement en niet in een gedeelde ruimte. U meldt zich via de intercom, hierna overlegt u met het personeel hoe u het pand betreedt.
  • Wanneer het bezoek en de cliënt gaan wandelen (waar mogelijk) met 1,5 meter afstand, vermijd dan drukte.
  • Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
  • Het bezoek vermijdt het contact met andere cliënten.
  • Bij vertrek meldt u zich door het alarmeringssysteem (slaapkamer/douche) in te schakelen. De begeleiding zorgt dan dat de schuifpui weer gesloten wordt en de cliënt opgevangen wordt

Vanaf 2 Juni zal de dagbesteding voor iedereen weer worden opgestart.

Wij zijn nog met de nadere uitwerking hiervoor bezig en zullen u hier zo spoedig mogelijk over berichten!

Met vriendelijke groet

namens Stichting Woonzorg Bellingwedde,

Het bestuur en de leidinggevenden

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Corona virus.

Wat moet je doen bij klachten?

We volgen de richtlijnen die door het RIVM en GGD zijn afgekondigd

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Tijdelijk geen bezoek

Bewoners van verpleeghuizen en in “kleinschalige woonvormen” mogen geen bezoek meer ontvangen. Het kabinet heeft de maatregel genomen om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het Coronavirus.

Dit betekent ook dat de dagbesteding en de winkel de komende 3 weken gesloten zal zijn.

Telefonisch contact of videobellen is vanaf 20 maart mogelijk

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen