De versoepeling van de bezoekregeling en verruiming dagbesteding per 1 juli 2020.

Nadat de overheid de versoepeling van maatregelen rondom bezoekregeling en dagbesteding had aangekondigd, is binnen de stichting OWS een zorgvuldige afweging gemaakt over verdere realisering daarvan.

Op advies van R.I.V.M en ons kabinet en na bestuurlijk overleg met de hoofden, zijn de uitgangspunten voor verdere versoepeling geformuleerd. Daarbij staat voorop dat voor iedere cliënt afspraken op maat gemaakt kunnen worden, in samenspraak tussen het hoofd en het team, de cliënt, u als ouders/verwanten

We zetten hiermee weer een stap naar ‘het nieuwe normaal’. Daarbij beseffen we ook dat dit nog niet het ‘normaal’ is van voor de corona-crisis. Het is voor u en voor uw kind/verwant een nare periode geweest waarin u elkaar zeer beperkt hebt kunnen ontmoeten, laat staan een knuffel geven. Een onnatuurlijke wijze van omgaan met elkaar.

Met de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en vanuit onze brancheorganisatie, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hebben we gemeend dat de bezoekregeling nu verder kan worden versoepeld en dat er weer gekeken kan worden naar de oude vorm van dagbesteding.

Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden om te logeren of op bezoek te gaan.

Logeren is weer mogelijk vanaf 1 juli. U kunt hiervoor contact opnemen met de woonvorm om samen te kijken naar wat er mogelijk is in uw situatie.

Daarbij staat altijd voorop dat de standaard richtlijnen in acht genomen moeten worden, zoals die voor iedereen in Nederland gelden. We beseffen daarbij dat het houden van 1,5 meter afstand van elkaar in veel gevallen lastig is. We gaan ervan uit dat u hiermee naar eer en geweten omgaat. Het gaat om uw gezondheid, die van uw kind/verwant en die van de medewerkers.

Belangrijkste veranderingen voor het bezoek

Bij bezoek in de woonworm dient zoveel als mogelijk 1,5 m. afstand bewaard te worden.

Per cliënt mogen daarom maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen.

Het bezoek is niet beperkt tot vaste bezoekers.

Bezoekers hoeven van tevoren geen afspraak te maken.

Bezoekers kunnen meerdere keren per week op bezoek komen.

Er zijn geen afspraken over de duur van het bezoek.  

Dat betekent dat bezoek na desinfectie van de handen via de hoofdingang door kan lopen naar de kamer van de cliënt.

Het bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt of buiten, er mag geen gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes en van de binnentuinen.

Vermijd zoveel mogelijk tijdens het bezoek contact met andere bewoners en hun familie.

Als u buiten het hoofdgebouw bent, op het terras, houd dan de 1,5 m norm ook in acht. Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij/zij de bezoekerslijst invult die bij de cliënt op de kamer ligt. Het is en blijft erg belangrijk dat we weten wie wanneer op bezoek is geweest, omdat alleen op deze manier achterhaald kan worden wie gewaarschuwd moet worden als zich een besmetting voordoet.

Hanteer in het contact met uw naaste indien mogelijk een veilige afstand. Als dit niet kan, omdat nabijheid nodig is in verband met verzorgende handelingen, of omdat uw naaste de nabijheid vanuit emotionele redenen nodig heeft, is het houden van afstand niet noodzakelijk. Wel is het goed dat het aantal mensen dat de nabijheid biedt beperkt wordt tot 1, max 2 personen.

Belangrijke regel is: Geen bezoek als u of een van uw huisgenoten (milde) klachten heeft!

We hopen dat u samen met de teams van de Woonzorg en Dagbesteding tot een goede invulling komt. Waarbij zowel de fysieke als de psychische gezondheid van iedereen voorop staat. Daar dragen we met elkaar de verantwoordelijkheid voor.

Na 1 juli de dagbesteding weer zijn normale activiteiten hervat, weliswaar met inachtneming van de 1,5 m. norm.

Bij het vervoer naar de dagbesteding mogen meerdere personen weer tegelijk vervoerd worden zonder dat er 1,5 m afstand moet worden gehouden.

Aangezien dit geen openbaar vervoer betreft hoeven de deelnemers dan geen mondkapje te dragen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.